Simklubbens 1970´s styrelse

Gäller from Årsmötet 2020-02-18

Styrelse

Ordförande: Mikael Hörder mikael.horder@sk70.se↵

Vice ordförande: Tomas Boman tomas.boman@sk70.se↵

Ledamot/Kassör: Martin Gunnarsson martin.gunnarsson@sk70.se↵

Ledamot/Sekreterare: Maria Westerlund maria.westerlund@sk70.se↵

Ledamot: Ulrica Emanuelsson ulrica.emanuelsson@sk70.se↵

Ledamot: Lena Wallengren lena.wallengren@sk70.se↵

Ledamot: Mattias Ahlqvist mattias.ahlqvist@sk70.se↵


Våra kommittéer och dess huvudansvariga

Simkommittén: Tomas Boman tomas.boman@sk70.se↵

Tävlingskommittén: Mikael Hörder anmalan@sk70.se↵

Föräldraföreningen: Maria Westerlund ff@sk70.se↵

Funktionärsansvarig: Ulrica Emanuelsson funktionar@sk70.se↵

Sponsorkommittén: Mattias Ahlqvist mattias.ahlqvist@sk70.se↵


Valberedning

Ordförande: Cecilia Baggessen-Gyllunger

Ledamot: Mikael Alfredsson

Ledamot: Mattias Berger

För att få kontakt med vår valberedning maila kansli@sk70.se↵