Säker och trygg förening

Simklubben 1970 är certifierad och godkänd som ”Säker och trygg förening”. Denna utmärkelse ges till föreningar som arbetar strukturerat med miljön och att verksamheten skall upplevas som säker och trygg.

En säker och trygg förening arbetar bl.a aktivt med:

  • Handlingsplan för olycka/akut sjukdom och krishantering
  • Handlingsplan för doping/droger
  • Utbildar ledare och funktionärer inom första hjälpen och hjärt-lungräddning
  • Rutiner för miljöhantering
  • Rutiner för resor och transporter
  • Översyn av föreningens försäkringar och ansvar

Våra policys och handlingsplaner som gäller för klubben hittar ni till höger.