Säker och trygg förening

Simklubben 1970 är certifierad och godkänd som ”Säker och trygg förening”. Denna utmärkelse ges till föreningar som arbetar strukturerat med miljön och att verksamheten skall upplevas som säker och trygg.

En säker och trygg förening arbetar bl.a aktivt med:

Handlingsplan för olycka/akut sjukdom och krishantering

Handlingsplan för doping/droger

Utbildar ledare och funktionärer inom första hjälpen och hjärt-lungräddning

Rutiner för miljöhantering

Rutiner för resor och transporter

Översyn av föreningens försäkringar och ansvar

Nedan kan ni läsa om våra policys och handlingsplaner som gäller för klubben.

SK70 Drogplicy

SK70 Reserutiner

SK70 Krisplan Telefonlista

SK70 Krisplan Handlingsplaner