SK70’s Mål

SK70 är en framgångsrik klubb med simmare i tävlingar såsom Simiaden, Sum-Sim och SM.

SK70’s Vision

SK70 är det naturliga valet som genom glädje och hög kvalitet i undervisning stimulerar till simkunnighet och att simning blir en motionsform livet ut.

I dokumentet nedan kan du läsa om SK70’s  värdegrunder.

Värdegrund