Funktionär | SK70

 Vad är en tävlingsfunktionärsutbildning och varför ska jag gå den?

Detta bör du göra av två skäl.

För det första; för att få en större kunskap och kunna prata med ditt barn om vad som händer under ett lopp i en simtävling. Att kunna reglerna i simning skapar en förståelse för ditt barns simning och simtävlingar och sen blir det så mycket roligare att se tävlingar när man kan reglerna.

För det andra; för att SK70 behöver din hjälp och är i stort behov av utbildade funktionärer för att kunna samordna simtävlingar, både egna och förbundstävlingar som kräver funktionärsmedverkan från SK70.

För att kunna genomföra en simtävling behövs ca 20 funktionärer runt bassängkanten och ju fler vi är desto lättare kan man dela upp simpassen.

Funktionärsutbildningen skapar också en härlig klubbkänsla då du lär känna andra simintresserade föräldrar.

Som förälder/supporter kan det vara svårt att veta alla regler som gäller vid genomförande av en simtävling. Därför arrangerar SK70 kontinuerligt funktionärsutbildningar. Kursens syfte är att ge behörighet som tävlingsfunktionär. Du får utbildning för att klara av olika poster som tidtagare, vändningskontrollant mm. Några förkunskaper inom simning behövs inte. Funktionär blir du på två kursdagar och två praktikpass.

Ett önskemål som SK70 har är att varje tävlingssimmare ska ha minst en förälder som är funktionärsutbildad.


Fuktionärsinfo, pdf