För närvaranade har vi ingen inplanerad crawlkurs för vuxna.

Om det blir förändringar kommer detta att meddelas.